Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev in obiskovalcev spletnih mest ZzZ Concept d.o.o. z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja ZzZ Concept d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje ZzZ Concept d.o.o. ali ponudnik ali upravljalec osebnih podatkov). Pri ZzZ Concept d.o.o. vaše osebne podatke že sedaj obdelujemo nadvse skrbno in odgovorno. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar obiščete in uporabite ZzZ Concept d.o.o. spletna mesta ali pri nakupu oz. komunikaciji preko telefona.

Odgovorna oseba oz. upravljavec osebnih podatkov je:

ZzZ Concept d.o.o.